Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Dzielnicy Niewiadom
odbędzie się 26.04.2019. o godz. 18 00
w sali kinowej Domu Kultury Niewiadom (ICK)

REKRUTACJA 2019/2020 DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ICK 23 marca 2019 godz. 15 00
Pierwszy z zaplanowanych dni, to dzień żydowski.