Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika obszar MPZP 54-22.
Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom odbedzie się w dniu
13.03.2020. o godz. 18 00
w świetlicy na boisku ul. Sportowa 88.