Informacja Urzędu Miasta w Rybniku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta (MPZP 51-2)


Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom
18.08.2018. godz. 14 45
Buzowice ul. Frontowa 6 a

                                          Porządek zebrania