Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom 
11.05.2018. godz. 19 00 
- świetlica na boisku KS "Polonia" Niewiadom 

ZACZYNAMY !!! Dziewczynki z Niewiadomia, Rydułtów, Buzowic. 
 Zapraszamy od przyszłego tygodnia !!! Blisko ...i za DARMO
Boisko ZS-P nr 2 ul. G. Morcinka 18