Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
- obszary MPZP 37-4.

Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom 
odbędzie się w dniu 22.11.2019. o godz. 18 00
w świetlicy na boisku ul. Sportowa 88.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W MIEŚCIE RYBNIK