Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Dzielnicy Niewiadom
odbędzie się 26.04.2019. o godz. 18 00
w sali kinowej Domu Kultury Niewiadom (ICK)


Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Rybnika - MPZP 54-5.